Helse, miljø og sikkerhet (HMS) dokument for utleie av badstue og elbåt.

Forord

GreenBoats AS tilbyr utleie av elektriske båter og badstue fra Aker Brygge, Oslo. GreenBoats mål er å gi sine kunder en hyggelig og trygg opplevelse. GreenBoats jobber hardt for å markedsføre sine aktiviteter på en positiv måte, samtidig som de sørger for at de utføres på en måte som reduserer risikoen (i den grad det er mulig i en verden full av variabler). En viktig måte å minimere ulykker på er gjennom vurdering av risikofaktorer, med tilhørende tiltak for å få mest mulig kontroll.

Dette dokumentet er tilgjengelig for alle GreenBoats-ansatte og entreprenører. Dette HMS-dokumentet er dynamisk og underlagt løpende evaluering og behandling. For vesentlige endringer / oppdateringer av dokumentets innhold, skal meldinger sendes til alle GreenBoats-ansatte via e-post.

Mål for helse og sikkerhet

 • GreenBoats tar sikte på helse, miljø og sikkerhet, er å forårsake null skade. Dette gjelder både miljøet og deres klienter fysisk og mental helse.
 • GreenBoats vil gjennom riktig planlegging og risikovurderinger sørge for at selskapets primære aktiviteter skjer med høy grad av sikkerhet.
 • Gjennom systematisk opplæring av ansatte vil Greenboats arbeide for å skape et høyt bevissthetsnivå med hensyn til miljø og personlig sikkerhet.
 • Sikkerhet er alltid Greenboats viktigste prioritet.
 • Greenboats-aktiviteter bør ikke forårsake uønskede effekter eller unødvendig interferens med miljøet de opererer i.
 • Greenboats overholder lokale normer og forskrifter knyttet til reiser i naturen.
 • Greenboats skal ikke forsøpe eller skade naturen.
 • Greenboats-ansatte vil aktivt søke informasjon om hendelser og nye instruksjonsmuligheter for å fremme læring i sikkerhet og risikostyring.

Ansvar

Det er Dean Hansson, administrerende direktør og andre ansatte, som har ansvar for å sørge for at alle sikkerhetskrav til seg selv, klientene og miljøet er oppfylt. Aktiviteter knyttet til båter er forbundet med en viss risiko.

GreenBoats mål er å fremme utdanning og informasjon, samt å sørge for at operasjoner kan utføres med så lav risiko som mulig. Det er likevel viktig at hver deltaker (deltar i aktivitetene) tar fullt ansvar for seg selv, og tar uavhengige beslutninger for å holde seg trygg. Mindreårige må ha godkjenning fra foreldre eller foresatte for å delta i aktiviteter, og i dette tilfellet tar vaktmesteren ansvaret til deltakeren.

Organisasjon

 • Bedriftens nettside - www.greenboats.no
 • En liste over GreenBoats-utleiemuligheter, turer og badstuereservasjoner finner du på deres webside. Disse sidene kan inneholde følgende informasjon:
  1. Sted, tid og dato for utleie.
  2. Fysisk helse og alder som kreves for å delta.
  3. Informasjon om leie / bestilling og eventuelle forventede vanskeligheter.
  4. En elektrisk båttur gjennomføres fra start til sluttpunkt, som involverer reise på sjøen.
 • Dean Hansson er eier / operatør av GreenBoats AS og har full autoritet angående ansettelse, planlegging av turer, båt / badstueutstyr og alt som hører under HMS.

Organisasjonsplan

GreenBoats formelle organisasjon består av Dean Hansson (administrerende direktør). Dekan utnevner de nødvendige ansatte til å instruere før turer / badstuer, som kreves for ønsket og riktig drift av aktivitetene.

Ansvar og autoritet

GreenBoats eier, Dean Hansson, er ansvarlig for den formelle ledelsen av selskapet. Dette inkluderer utvikling og vedlikehold av selskapets HMS-dokumenter og å gjøre disse tilgjengelige for ansatte. Han kan delegere myndigheten til å utføre praktisk arbeid med HMS-dokumenter til en sikkerhetskomité bestående av ansatte eller entreprenører. HMS-dokumenter skal være tilgjengelige i selskapets hovedkontor (dvs. lagret i en digital fil). Alle viktige endringer i / oppdateringer av HMS-dokumenter skal gjøres kjent for ansatte via e-post.

Retningslinjer for sikkerhet ved GreenBoats AS

GreenBoats HMS-retningslinjer er relatert til den generelle sikkerheten til selskapenes aktiviteter og ikke helt omfattende. Det er viktig å merke seg at naturen til utendørsaktiviteter kan medføre betydelig variasjon som vil kreve spesifikke tiltak for å sikre riktig sikkerhet. Ansatte som jobber for GreenBoats trenger ikke formelle kvalifikasjoner eller dokumentert opplæring, men vil bli nøye inspisert av Dean Hansson for egnethet til å utføre operasjoner. GreenBoats-ansatte skal følge instruksjonene som beskrevet i selskapets HMS-dokumenter, men kan under ingen omstendigheter være ansvarlige for deltakernes sikkerhet.

Risk Assessment

 • Båtliv har et lite element av risiko, og faren for at hendelser kan skje er alltid til stede. Sikkerhet på vannet handler om erfaring, ferdigheter, utstyr og forebygging / risikoreduserende tiltak.
 • Nedenfor presenterer vi en liste over sikkerhetstiltak som skal følges når du leier en elektrisk båt fra GreenBoats AS. Disse skal ikke tolkes som absolutt lov. For å sikre sikkerhet under båtliv er ferdigheter og dømmekraft viktigere enn å følge stive retningslinjer:
  1. Hvis vi seiler i fjorden, antar vi at passasjerene kan svømme eller ha foresatte for å hjelpe dem i handlingen.
  2. Ingen båtliv skal forsøkes før den nødvendige orienteringen er fullført.
  3. Leietakere bør følge alle instruksjonene som er lagt ut før de kommer inn i vannet. Dette vil blant annet inkludere hvor du skal reise (og hvilke områder du skal unngå), hvordan du trygt kan betjene fartøyet og hvordan du skal oppføre deg mens du er på vannet.
  4. Organiser gruppen på en måte som opprettholder sikkerheten til hvert medlem av gruppen som helhet.
  5. Planlegg turen før du reiser. Informer den nåværende medarbeideren om planlagt destinasjon og hvor lenge du vil være borte.
  6. Ha et telefonnummer til GreenBoats-medarbeideren til stede og RS redningstjenester i saken i en nødsituasjon.
 • Badstue kan ha store fordeler for helsen, men eksponering for høy temperatur så vel som kaldt vann kan legge stress på kroppen. Med tanke på dette, bør besøkende være i god fysisk tilstand før de deltar i badstuerelaterte aktiviteter.
 • Nedenfor presenterer vi en liste over sikkerhetstiltak som skal følges når du besøker badstuen GreenBoats. Disse skal ikke tolkes som absolutt lov. For å sikre sikkerhet er det viktigere å være klar over sin egen helse og bare holde seg så lenge det er behagelig enn å følge stive retningslinjer:
  1. Alle med en historie med hjerte- eller luftveissykdom bør bare delta etter at de har blitt godkjent av helsepersonell.
 • Det vil være betydelig variasjon i personlige risikofaktorer, så GreenBoats-ansatte bør derfor foreta en mer detaljert gjennomgang for hver deltaker.
 • Det er viktig å si at ingen sikkerhetstiltak kan erstatte sunn fornuft til individene selv, hvis holdninger, flid og helse vil spille en enorm rolle i deres egen personlige sikkerhet. Det vil således være viktig for GreenBoats å arbeide med holdninger til sikkerhet og oppmuntre til større personlig flid og ansvarlighet på dette området blant sine klienter / deltakere.

Informasjon om GreenBoats Rentals

All utleie organisert av GreenBoats skal inneholde informasjon som hjelper kunder med å enkelt avgjøre om turen / badstuen passer til deres opplevelse og ferdighetsnivå. Den ansatte på stedet skal gi mer detaljert informasjon til klientene om turen / badstuen.

Risikotiltak

GreenBoats-turer / badstuer har tilknyttet risiko. Nedenfor er en vurdering av noen viktige punkter knyttet til GreenBoats-aktiviteter. Risiko, årsaker og tiltak som er oppført i denne vurderingen, bør betraktes som et generelt grunnlag for deres virksomhet, men kan under ingen omstendigheter antas fullstendige. Ansatte oppfordres til å gi løpende tilbakemelding til GreenBoats HMS-komité, slik at en erfaringsdatabase kan samles over tid.

Heath og sikkerhetsplan

 1. Kjøling (hypotermi) - Varmetap (hypotermi) er en betydelig risikofaktor i Norge på grunn av kaldt vær og vann, selv om sommeren. Kulde svekker en persons styrke og evne til å bedømme situasjoner fornuftig. Hvis en person utsettes for kulde over en lengre periode, noe som indikerer ukontrollert skjelving, redusert kraft, problemer med koordinering, vanskeligheter med å snakke eller apati, har vedkommende hypotermi.
 2. Værforhold - Værforholdene bør vurderes før hver utleie.
 3. Steiner, skjær og menneskeskapte strukturer - Man bør utvise stor forsiktighet når det gjelder bergarter og skjær under overflaten så vel som menneskeskapte strukturer. Rester (vanligvis gamle kaier, fundamenter, vrak) kan inneholde synlige og usynlige farer, for eksempel utstikkende metall, som du kan sette deg fast på eller skade båten. Leietakere bør alltid unngå hindringene og alltid være på utkikk etter farer som disse.
 4. Avstand, assistanse, advarsel - Avstand til medisinske fasiliteter, muligheten til å kontakte beredskapstjenester og nødutgangspunkter er lurt å ta i betraktning i tilfelle en ulykke. GreenBoats-ansatte må vite hvor den planlagte turen vil finne sted, også nødnummer (113) og hvor det nærmeste medisinske anlegget befinner seg. Det er viktig å ha en klar forståelse av det ovennevnte før kundene kan dra på turen eller delta i en badstue.
 5. Konflikt med andre vannbrukere - Det er mange eksempler på tvister mellom forskjellige brukere av vannveier, spesielt der transport er involvert. Det er viktig at båtfolk er høflige og respektfulle overfor alle andre gjenskaperne og er klar over travle områder å unngå (for eksempel ferjefelt).
 6. Littering - Ta med alt søppel hjem. Forlat området slik det var da du ankom eller i enda bedre stand.
 7. Sikkerhet - Uansett tur, kreves følgende sikkerhetsutstyr:
  • Redningsvest
  • Førstehjelpsutstyr (en er alltid ombord hver båt)
  • Mobiltelefon. Kunder bør ha tilgang til en telefon med alle nødvendige kontaktnumre (beredskapstjenester og GreenBoats AS)
  • Kom alltid kledd i passende klær. Været kan alltid endres og kan bli kaldt på fjorden veldig raskt. Varme klær og regnfrakk bør tas med. Systematisk overvåking og gjennomgang av GreenBoats skal gjennomgå dette sikkerhetsdokumentet minst en gang hvert år for å sikre at det oppdateres, er relevant for aktiviteten og sikre at målene som er satt for HMS-dokumentet er fullstendige. Dokumentasjon av ulykker / hendelser
  • Uønsket hendelse: en hendelse som resulterte i eller kunne ha resultert i alvorlig personskade eller alvorlig skade på miljøet / omgivelsene. Hensikten med å rapportere uønskede hendelser er å lære av dem; gjør den samme hendelsen unngåelig i fremtiden. Det vil i tillegg gi grunnlag for å forbedre og tilpasse selskapets HMS-dokumenter.
  • Hendelser skal rapporteres til senioransatte, etter turen.
  • Skjema for hendelsesrapport for den uønskede hendelsen som skal fylles ut av senioransatte og gis til eier / operatør. Dette skjemaet finner du i digital lagring med bedriftsarkivet. Dette skjemaet kan (men trenger ikke) brukes til rapportering avhengig av alvor.
  • Det er tillatt å levere rapporten anonymt, men det er ønskelig å kunne kontakte reporteren for ytterligere informasjon om hendelsen. Ingen hendelser er for små til å kunne rapporteres, men vanlige og udramatiske hendelser under turer anses ikke å være en bemerkelsesverdig hendelse. Selskapet godtar takknemlig alle rapporter. Hensikt
  • Disse retningslinjene er utarbeidet som en del av HMS-planen for GreenBoats AS, og må leses sammen med alle vedleggene. I tilfelle der det er forskjeller, så bruk den mest konservative politikken til det gitte tidspunktet (hva det enn betyr).
  • Følgende retningslinjer har som formål å skissere hvilket minimumsnivå for sikkerhet som kreves og hvilke prosedyrer som forventes å bli utført under turer.
  • Båt- og badstueaktiviteter medfører risiko, og det er derfor nødvendig å ha risikoreduserende tiltak. Omfanget av handlinger vil variere avhengig av hvilken type aktivitet som skal utføres, lokale forhold og bestemt gruppe. Derfor vil det være noen situasjoner der retningslinjene i dette dokumentet bør fravikes. En risikovurdering av aktiviteten som skal utføres vil avgjøre behovet for ytterligere tiltak, eller om det kan være forsvarlig å redusere tiltak. Dette HMS-dokumentet er tilpasset GreenBoats-spesifikke aktiviteter, og det kan derfor være nødvendig at andre trinn tas i betraktning for andre aktiviteter.
  • Retningslinjene i dette dokumentet bør betraktes som et grunnlag for sikker drift av aktivitetene; dette inkluderer alle våre badstuer og turer på fjorden. Implementering av aktiviteter av GreenBoats
  • GreenBoats vil alltid handle på en så forsiktig og trygg måte som mulig. Sikkerhet bør alltid være prioritert.
  • Deltakerne vil følge GreenBoats-retningslinjene og instruksjonene for senioransatte.
  • Deltakere kan avvises fra å delta før eller under. aktiviteter. Årsaker til dette kan omfatte:
   1. Gruppesammensetning / dynamikk (dvs. forårsaker problemer).
   2. Personlig mangel på nødvendig utstyr som kreves for å delta.
   3. Personen er ikke i stand til å delta i aktiviteten / turen.
   4. Personen er ikke villig til å overholde retningslinjene fra GreenBoats og / eller instruksjonene fra GreenBoats-ansatte.
   5. De er berusede.
 • Enhver ansatt eller deltaker har rett og plikt til å stoppe all uansvarlig aktivitet samt varsle om brudd på GreenBoats-retningslinjene.

Nødkontaktnummer

 1. Politi 112
 2. Ambulanse 113
 3. Oslo Legevakt - Oslo sentrum Rosenkrantzgate 9, 0159 Oslo (for hendelser som skjer under aktiviteter på Akerselva og Oslo